Profesjonell konflikthåndtering

HowToSolve

 

  • forstår komplekse problemer og konflikter

  • utarbeider en plan for håndtering

  • styrer prosessen fram til felles løsning

  • evaluerer og følger opp

Ta kontakt