Kontakt

Kjell Ribert

kjell@howtosolve.no
Mob: +47 900 84 775

om Kjell

Kjell har lang erfaring innen konflikthåndtering, både fra inn- og utland, og megler på flere språk. Kjell fokuserer på mangfold og hvordan vi kan finne bærekraftige løsninger sammen. Han bidrar til tydelig ledelse og effektiv kommunikasjon mellom alle i virksomhetene han arbeider for.

Kjell er samfunnsviter (bl a Universitetet i Oslo) med bakgrunn fra pedagogikk, antropologi og sosiologi, og er Master i Konfliktmegling og –løsning (Universitetet i København), samt sertifisert focusing-trener.

Han er formann i foreningen Nordiske Mediatorer.

Steinar Ask

steinar@howtosolve.no
Mob: +47 917 10 726

om Steinar
Steinar har lang erfaring som rådgiver, konfliktbehandler og konfliktmegler, i tillegg til å være foredragsholder, foreleser og kursleder innen forhandlinger, konflikthåndtering, kommunikasjon og organisasjonsutvikling.

Steinar har også bakgrunn fra ledelse av omfattende kommersielle prosjekter, forhandlinger og anskaffelser, samt komplekse IKT- og koordineringsoppgaver innen både private og offentlige virksomheter.

Steinar er utdannet Siviløkonom (Handelshøyskolen BI) og Master i Konfliktmegling og -løsning (Universitetet i København).

Reinert Kamøy

reinert@howtosolve.no
Mob: +47 454 86 814‬

om Reinert

Reinert har lang erfaring med ledelse, team- og organisasjonsutvikling samt konfliktløsning – i både små og store private og offentlige organisasjoner. Han har spesialisert seg på konfliktløsning i team og avdelinger, men mekler også mellom enkeltpersoner bl.a. i Konfliktrådet.

Reinert er dataingeniør og er master i konfliktmegling og -løsning (Universitetet i København) samt har en rekke sertifiseringer og kurs innen coaching – både for team og enkeltindivider, relasjonsledelse, relasjonskompetanse, relasjonspedagogikk og endringsledelse. Dialogen og relasjonen er hans viktigste verktøy i hans virke som konfliktløser.

Når han ikke jobber, nyter han ofte sjø eller snø – gjerne med sol og vind!

Trond Lexau

post@howtosolve.no
Mob: +47 911 21 231

om Trond

Trond har lang og bred erfaring med konfliktarbeid, samt kurs og undervisning.

Trond praktiserer som konfliktmegler og advokat. Advokatvirksomheten dekker et vidt spekter, og som advokat har han mer interesse for «konflikten» enn for «saken». Advokatvirksomheten markedsføres som «Konstruktiv Konflikthåndtering.»

Trond er utdannet cand.jur. (Universitetet i Bergen) og Master i Konfliktmegling og -løsning (Universitetet i København), og var mangeårig formann i foreningen Nordiske Mediatorer.