Idégrunnlag

HowToSolve – hva er problemet? – metoden og løsningen?

Problemet, konflikten som vi blir bedt om å bistå i, er ofte mer kompleks, utfordrende og dyptpløyende enn hva partene er i stand til å sette ord på. Vår tilnærming handler derfor om å bistå partene til å sette tydelig og spesifikt ord på hva konflikten består i.

Når partene, og vi, vet hva problemet er, kan vi lage en plan for å finne løsning(er). Avslutningsvis evaluerer vi prosessen og følger opp partene, for å sikre at det samme ikke skal gjenta seg.

Da vi fant navnet HowToSolve, ble vi kjent med George Polya (1887-1985), en ungarsk/sveitsisk/amerikansk matematiker. Polya erkjente at matematikk ofte dreier seg om problemløsning. Hans berømte verk «How to Solve it» er ikke kun relatert til matematikk, men til å kunne løse et hvilket som helst problem på en systematisk måte.

Begrepet problemløsning brukes i matematikk, mens begrepene konflikthåndtering, -løsning eller -megling brukes på sosiale utfordringer.
Polya sa: ”Erfarne matematikere vet at den vanskeligste delen ved å forske på et problem, ofte er å forstå presis hva problemet er”.
Dette sammenfaller med våre erfaringer som konfliktarbeidere, hva gjelder sosiale utfordringer.

Derfor HowToSolve.

Er partene rede for dialog?

Megling og annet dialogorientert arbeid er kun mulig såfremt partene er innstilt på å snakke med hverandre, med ambisjon om å finne fram til en felles løsning. Typiske situasjoner hvor vi fraråder parter å gå videre med vår tilnærming er når:

  • Parten(e) i overveiende grad er opptatt av ”den annens skyld”, og selv etter forsamtaler i liten grad er villig(e) til å se på ”sitt eget ansvar”
  • Parten(e) fortsetter å eskalere konflikten, og later til å ha liten forståelse for motpartens følelser, interesser og behov
  • Parten(e) kun ser i retning av løsninger som gagner dem selv

Aktuelle milepæler i konfliktarbeid

1. Forstå problemet

2. Lag en plan

3. Gjennomfør planen

4. Evaluér – trekk læring