Om

HowToSolve består av konfliktarbeidere som i en årrekke har bistått parter i større og mindre konflikter. Vi  arbeider både nasjonalt og internasjonalt, og samarbeider for å kunne tilby konflikthåndtering, -megling, dialog og fasilitering i komplekse konflikter, gjerne med mange aktører.

Behovet for mer enn én konfliktarbeider oppstår når vi må foreta løpende vurderinger av hvilke av våre tilnærminger som er egnede, om partene er modne for å søke løsninger – samt når det bør vurderes ulike grep for å bistå partene til å komme videre fra en tilsynelatende fastlåst situasjon. Flere enn én konfliktarbeider vil også kunne bidra til ønsket framdrift.

Arbeidsfelleskapet HowToSolve bygger på vår erfaring med at det ofte er motstand mot å benytte de dialog-verktøyene som konfliktmegling benytter seg av. Noen ganger er det til og med motstand mot å erkjenne at det er en konflikt. Partene kan være mer opptatt av sin egen virkelighet, sine egne følelser, interesser og behov.

Vi ser derfor økende behov for bistand til å

  • vurdere om en sak er egnet/moden for konfliktmegling
  • vurdere om partene har vilje og evne til å finne en løsning
  • håndtere større, komplekse konflikter med mange aktører

Konfliktmegling og -løsning er arbeidsformer som brer om seg. Siden vi etablerte hjemmesiden www.konfliktmeglere.no i 2006, har faget blitt adskillig mer anerkjent, og vi får stadig flere henvendelser. De aller fleste venter imidlertid lenge før de ber om bistand til å få håndtert en konflikt. Når parter tar kontakt, er konflikten derfor gjerne (over)moden.

Når du henvender deg til oss, skal du forvente en hurtig tilbakemelding for å få avklart om det er vi som bør bistå.

HowToSolve representerer et bredt sammensatt team, godt rustet til å gå inn i turbulente konflikter i ulike fagmiljøer, bransjer og sammenhenger. Vi har alle mastergrad i konfliktmegling MMCR fra Universitetet i København – eller tilsvarende -, i tillegg til ulike former for høyere utdanning og tverrfaglige erfaringer.

Vi arbeider iht. foreningen Nordiske Mediatorers verdigrunnlag og etiske retningslinjer.